Ana sayfa


Okur Yazar Derneği’nin amacı, eğitim, sağlık, kültür, sanat, yaşam, şehir, çevre, medya, ekonomi, yönetim, hukuk, spor, bilim ve teknoloji alanları başta olmak üzere Türkiye’de ve dünyada toplumsal hayatın her alanında meydana gelen değişim ve gelişmeler konusunda toplumu bilgilendirmek, bu alanlarda araştırma, uygulama, eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, insan hakları ve demokrasi standartlarının geliştirilmesine katkı sağlamak, yaşlılar, engelliler, hastalar ve kimsesizler gibi dezavantajlı konumda bulunanların toplumsal yaşam koşullarının iyileştirilmesi için çalışmalarda bulunmak, doğal hayatın ve çevrenin korunmasına katkı sağlamak, etik sınırlar içinde her türlü bilimsel üretim ve çalışmayı desteklemek, gerçek ve sanal her türlü ortamda üyelerinin ve vatandaşların fikirlerini paylaşabileceği ve uygulayabileceği iletişim mecraları kurmak, toplumda iletişimi ve sosyal ilişkileri güçlendirecek, yardımlaşma ve dayanışma bilincini geliştirecek faaliyetlerde bulunmaktır.